Group

Postdocs

 • SONG Jiebo 宋洁博 (2021--)

 • YU Lishan 余丽姗 (2021--)

 • XU Senzhe 胥森哲 (2021--)

Current graduate students

 • ZHANG Ruixuan 张瑞轩 (2019--)

 • ZHENG Dihan 郑棣瀚 (2019--)

 • LI Jiahong 李家宏 (2019--)

 • FAN Xiao 樊箫 (2020--)

 • CHEN Chang 陈昌 (2020--)

 • ZHU Jianying 祝健颖 (2020--)

 • CHEN Jingwei 陈静薇 (2020--)

 • ZOU Yihang 邹易航 (2021--)

 • LI Zanyu 李赞宇 (2021--)

 • HU Shuanghuai 胡双槐 (2021--)

Current undergraduate students

Former undergraduate students

 • Li Zanyu 李赞宇 (2021) (Math)

 • Kang Hongtao 康宏涛 (2021) (Math)

 • Li Daixuan 李岱轩 (2021) (CS)

 • Sun Shikun 孙世坤 (2021) (CS)

 • Li Shengjun 李圣浚 (2020) (Math)

 • Chen Yunmeng 陈韵蒙 (2020) (Math)

 • Tan Zeren 谭泽人 (2020) (IIIS)

 • Jiang Ruichen 蒋瑞辰 (2020) (EE)

 • Chen Shenqi 陈晟祺 (2020) (CS)

 • Zhou Yuhao 周聿浩 (2020) (CS)

 • SONG Ge 宋歌 (2019) (Math)

 • WANG Yifei 王艺霏 (2019) (Math)

 • ZHANG Ruixuan 张瑞轩 (2019) (Math)

 • XU Tongbo 徐通博 (2018) (Math)

 • LU Jianqiu 卢剑秋 (2018) (Math)

 • MO Xiangbo 莫祥博 (2018) (Math)